i el dia 10 de març ens constituïm

El 10 Març 2012, ens constituïm
El Consell Permanent aprova ajornar la data de constitució de l’Assemblea Nacional Catalana, a proposta del Secretariat, durant la reunió extraordinària conjunta del dia 24 de setembre 2011 que se celebrà a la capital del País. Per una majoria aclaparadora i amb el vist-i-plau de la feina desenvolupada fins al moment per les diverses comissions de treball del Secretariat, els membres del Consell Permanent recolliren les línies generals del pla de treball respecte als àmbits d’extensió arreu del territori.


L’objectiu de la creació d´Assemblees i de la pròpia ANC és aconseguir l'Estat propi i això només serà possible a través d'un procés estudiat i estructurat. Un procés així requereix d'alguna cosa més que anar-nos organitzant esporàdicament per a activitats concretes, per bones i interessants que siguin (les consultes o les manifestacions, per exemple). Cal una estructura estable i sòlida, amb capacitat d'actuació ràpida, unitària i que -alhora- tingui capacitat de "pensar" i no només d'actuar. No hem de pretendre articular la majoria social fent que tothom sigui membre de les assemblees, sinó fent que tothom que estigui organitzat tingui capacitat, possibilitats i recursos per arribar a la majoria social. Una estructura estable ens estalvia la preocupació de les qüestions organitzatives, que ja tindrem resoltes durant aquesta etapa inicial, i ens podrem concentrar més en els continguts, els arguments i les accions, que són els que ens faran assolir aquesta majoria social necessària.
Les inscripcions a l’ANC són a títol individual, al marge d’altres adscripcions polítiques o socials. El que fem, més que fer-nos notar, és anar fent feina de formigueta: seguim essent en l’etapa constituent; estem fent que el missatge de la independència sigui molt més estructurat i menys emotiu; estem promovent el debat i formant-nos en ell; i estem preparant el debat de com ha d’estructurar-se l’Assemblea Nacional Catalana i com ha de funcionar. També debatem el full de Ruta cap a la independència. En efecte, fem xarxa i a partir del 10 de març farem estructura. Primer ens agrupem els convençuts; després haurem d’anar a buscar la resta.
El Secretariat s'ha organitzat mitjançant diverses comissions de treball i una de coordinació; ha aprovat uns estatuts transitoris i ha establert una metodologia de funcionament intern pròpia, i per a les Assemblees territorials, sectorials i el Consell Permanent. El 24 de setembre es va presentar al Consell Permanent el primer balanç. Es debaté i s'aprovà el canvi de data al 10 de març i desenvolupar el Pla d'acció.

Enllaços: