Prioritats del període constituent

Som en fase constituent
El Secretariat i el Consell Permanent sorgits de la Conferència Nacional per l’Estat propi celebrada el passat dia 30 d’abril de 2.011 al Palau de Congressos de Montjuïc, tenen el mandat de constituir l’Assemblea Nacional Catalana durant els propers mesos.


Assemblees Territorials...

...participin en el debat sobre el Full de Ruta i la Ponència organitzativa, cosa que deriva d’un imperatiu i un compromís adoptats a la Conferència Nacional.

Objectiu de mínims per al 10 de març de 2012:
  1.  Aconseguir 250 Assemblees territorials (1 per municipi de més de 3.000 habitants.
  2.  7.500 inscrits (1 per mil de la població de Catalunya) 

Assemblees Sectorials...


...arranquem en matèria sectorial. Les assemblees sectorials pretenen reforçar la tasca d’extensió per arribar a aquells professionals agrupats del mateix àmbit, malgrat puguin estar allunyats geogràficament, i no només de punta a punta del país, sinó fins i tot entre els catalans dispersos pel món, que també han de prendre part activa en el procés. Els inscrits a les assemblees sectorials tenen sempre i en tot cas adscripció territorial.

Enginyers per la independència, Pagesos per la independència, Sanitat per la independència, Immigrants per la independència, Lluita obrera per la independència, Juristes per la independència, Feministes per la independència, Arquitectes per la independència...I els catalans a l'exterior: llegiu la carta enviada a Casals i Centres catalans de fora de casa

Pla d’Acció...


...comencem a reunir-nos per organitzar i orientar la tasca de la gent fins a la constitució de l’ANC.

El Pla d’acció s’està adaptant al canvi de calendari. Les AT’s i les AS’s tenen dues tasques a fer, prou assumibles, com són el debat de les dues Ponències: el Full de ruta i la Ponència organitzativa, que s’han reformulat amb les esmenes rebudes fins l’1 d’octubre.

Vegeu els Acords del Secretariat
______
Objectius generals fins al 10 Març 2012
Fer Xarxa: impulsar la creació de Assemblees Territorials i Sectorials arreu de la nació i dinamitzar-les. 
Mínims:  260 assemblees i 7.500 persones inscrites.
Debat de 2 ponències: la del Full de Ruta i l’Organitzativa de l’ANC.

Enllaços: