Reunió de coordinadors de sectorials

1ª REUNIÓ DE COORDINADORS D´ASSEMBLES SECTORIALS DE l´ANC

16 DE DESEMBRE DE 2011

Sala d'actes del Centre Cívic La Sedeta - Av. Pare Claret amb Sicília - 2on pis de 8 a 2/4 de 10 del vespre

ORDRE DEL DIA presentat i moderat per la Núria Jàvega del Secretariat de l´ANC

 1.-Presentacions

2.-Objectius de les sectorials dins l´Assemblea Nacional Catalana

3.-Modus operandi genèric i concret segons la natura de cada sectorial

4.-La possibilitat de buscar models foranis i adaptar-los a la nostra realitat

5.-De com bastir les territorials enriquint els seus actes amb xerrades, conferències, etc

6.-Interacció entre sectorials


Qüestions prèvies:

a.-Les sectorials han trigat una mica més que les territorials en engegar per que primer s’ha posat l’accent de l’acció en expandir-se territorialment i ara comencen a agafar forma, alhora que comencem a pensar en quina mena d’estat volem i fins a passar el relleu definitiu a l´Assemblea Nacional Catalana ja constituïda.

b.-Es pretén que les sectorials no siguin, com passa en molts partits, cementiris d´elefants inútils sino tot el contrari, que aportin molta vitalitat a l´ANC i convidin a entrar a treballar-hi gent que, tal vegada, a través de les territorials no hi entraria

c.- Es procura sempre buscar entre els membres del Consell Permanent el possible coordinador de les diferents sectorials, amb la voluntat de fer participar més executivament aquest òrgan de l´ANC. Si no es troba dins el si del Consell, llavors es mira de buscar fora i s´aprofiten les consultes que es reben des de l´exterior per animar els associats a participar activament en el procés.


1.-Les presentacions i descripció de l´estat de la sectorial en qüestió (si està constituïda o en procés de constitució, quanta gent la integra, quines són les línies de treball que han començat a desenvolupar, l´objectiu general que persegueixen, els perfils de persones que la integren o integraran etc.) s’han fet per aquest ordre:


Tere Bonnin coordinadora de DOCENTS per la independència

Núria Breu coordinadora de CATALUNYA EXTERIOR per la independència

Xavier Fusté secretari d´ ECONOMISTES per la independència (excusa la seva presència el coordinador, l´ Òscar Mascarilla)

Llorenç Sotorra coordinador de SANITAT per la independència

Pep Puig coordinador, juntament amb el Santi Vilanova de MEDIAMBIENT –Ecologia i energia per la independència

Montserrat Matas coordinadora d´ENGINYERS per la independència

Diego Arcos en representació de MOVIMENT OBRER i coordinador d´IMMIGRANTS per la independència que de moment i, fins a tenir gruix suficient, van juntes

Pepa Casas coordinadora d´ATURATS per la independència

Excusen la seva presència: la Montserrat Higueras, coordinadora de DONES per la independència, Carme Teixidó, coordinadora d´AUTÒNOMS per la independència, Pep Riera, coordinador de PAGESOS per la independència i Llibert Cervera i Ivan Ruiz, coordinadors de JOVES per la independència.

Assisteixen persones interessades en crear noves sectorials i que engeguen a partir de dilluns 19, que seran ja pujades a la web de l´ANC:


En Sergi Jover, que coordinarà CULTURA per la independència; en Joan Barniol, que coordinarà ADMINISTRACIÓ PÚBLICA per la independència; en Pere Segura, que coordinarà SOCIÒLEGS per la independència i en Jordi Manyà, que farà part de l´assemblea de JURISTES per la independència, que es constitueix dilluns i triarà llavors coordinador i secretari.


2.- L´objectiu de les sectorials dins el si de l´ANC es defineix a partir de tres eixos fonamentals


2a constituir lobbies de pressió en els diferents àmbits professionals, gremials, de classe o pertinença, contribuïnt, tanmateix, a engrandir l´ANC i fer arribar el seu ideari a tots els racons.


2b treballar en documentació vàlida per encarar el dia D+1segons cada àmbit concret i tot aprofitant informació pròpia que ens arribi de tot arreu del país així com informació aliena que pugui venir de tants i tants catalans que col.laboren amb l´assemblea des de l´exterior, per tot el món.

2c nodrir les territorials d´actes com debats, tertúlies o conferències segons els temes que vagin treballant i els acords i consensos als quals vagin arribant cadascuna de les sectorials, inclús en diàleg entre diverses sectorials.

3.- Tot i que les sectorials poden ser d´àmbits molt dispars, potser que tinguin punts d´operativa comuns com ara el que es proposa des de MEDI AMBIENT per la independència de crear un document marc previ sobre el qual començar a treballar i en base al qual crear grups i subgrups de treball, als quals puguin anar afegint-se les persones, segons la seva especialitat i allò en que són experts.

Des de DOCENTS per la independència, na Tere Bonnin explica com a través de dos grups de facebook treballa ja una bona colla de gent, en un dels dos, tancat per als membres del grup, on desenvolupen temes de treball concrets i un altre, obert al públic, que pugui opinar i des de´l qual captar gent i, fins i tot se li suggereix que també pot ser vàlid per conéixer l´ideari anti independència per treballar-lo i rebatre´l quan fora menester.

Les assemblees són, des de´l moment de la seva constitució, sobiranes en el seu funcionament. Se´ls demana però que vagin passant notícies dels temes que van desenvolupant per tal de farcir el newsletter de l´ANC i que vagin donant notícia de quan estan preparats per col.laborar amb les sectorials en els seus actes. En Diego Arcos de MOVIMENT OBRER I IMMIGRACIÓ per la independència, parla aquí d´una possible presentació general de les sectorials al Casinet d´Hostafrancs, el dia 18 de febrer, amb xerrades, tallers i exposicions tot el dia, com una bona oportunitat de fer difusió dels principis de l´ANC a través de les sectorials i segons cada àmbit concret de treball.

4 i 5.- són punts que ja s´han tractat en apartats anteriors, en fer referència a la possibilitat de contactar gent de l´exterior que pugui donar-nos notícia de models exitosos de gestió, millor que els propis i que puguin adaptar-se a la nostra realitat, tasca que du a terme fonamentalment CATALUNYA EXTERIOR per la independència i que, en el seu cas vehicularia cap a cada sectorial concreta, segons el cas.

També s´ha parlat ja, previament, de la necessària interacció entre territorials i sectorials podent aquestes darreres oferir material de debat i discusió oberta en qualsevol racó del país que ho requereixi i convidant els professionals del sector a cada poble o ciutat a unir-se a ells treballant online quotidianament.

6.- Hi haurà molts temes en que puguin interactuar més d´una sectorial a l´hora per interessos comuns i que això també podrà reflectir-se en el moment de preparar actes que puguin aportar diferents punts de vista, inclús contradictoris dins un mateix tema d´exposició però sempre amb l´objectiu comú de mostrar l´estat propi com a solució i millor manera de gestionar tots els afers.


A tal efecte, de manera que els diferents coordinadors i gent dels seus grups de treball puguin estar interconnectats, des de´l Secretariat es passa llistat a tots els coordinadors amb nom i adreça electrònica de cadascú.

Sorgeix, una mica al marge de l´ordre del dia però amb relació directa al procés que ens ocupa, el dilema de fer viable la independència sabent que això comporti renúncies o bé plantejar un model d´estat concret, més basat en les essències, malgrat això ens allunyi de determinats sectors de la ciutadania que puguin quedar fora del procés.


Debat apassionant però que no té temps de fructificar massa per que a dos quarts de deu en punt, ens fan fora del local de la sedeta, fins a la propera reunió a la qual no posem data però que tindrà lloc, amb probabilitat a finals de gener, sobrepassades les festes i ja actius al cent per cent, de bellnou.

Document de la reunió