Com ens organitzem?


PLA D’ACCIÓ I ORIENTACIONS PER A LES ASSEMBLEES TERRITORIALS
Octubre de 2011

D’acord amb els objectius establerts per la Conferència i amb els establerts pel Pla d’Acció del Secretariat, aprovat en el plenari del dia 15 d’octubre de 2011, en aquesta etapa, les assemblees ja constituïdes han de basar el seu treball en els objectius prioritaris per aquesta fase, i que són:
  1. Créixer.
  2. Fer conèixer el nostre projecte a tots els independentistes del seu àmbit territorial.
  3. Debatre les ponències generals de l’etapa constituent.
  4. Organitzar actes de presentació de l’ANC per fer expansió i creixement.

Així mateix, es poden ja iniciar també les accions següents:

  1. Demanar una entrevista amb tots els grups municipals presents a l’ajuntament i a tots els que van concórrer a les passades eleccions, encara que no traguessin representació, per tal de presentar-los i fer-los conèixer el nostre projecte i aprofitar per demanar-los que presentin una moció conjunta per adherir-se a l’associació de Municipis per la independència.
  2. Entrar en contacte amb els membres de les Juntes de les entitats locals per informar i presentar l'ANC, demanar l’adhesió (1) de l'entitat a l’ANC, acordar sistemes de difusió d’informació i/o fer una acte de presentació adreçat als socis de l'entitat, i aprofitar per convidar-los a participar en la organització de la Marxa per la Independència, incorporant-se a la comissió organitzadora creada en el sí de cada Assemblea local de l’ANC.
  3. Fer arribar, a tots els grups municipals, el text de la moció (2) que han fet servir la majoria de municipis que ja han aprovat integrar-se a la nova associació perquè ho presentin conjuntament al primer ple municipal que celebrin, tot demanant que, a més dels grups municipals que s'hi adhereixin, també es faci constar en la presentació de la moció que també hi donen suport l'assemblea local de l'ANC, els grups polítics no presents en el ple municipal i les entitats i associacions que s’hi vulguin adherir.

Per aconseguir-los caldrà que s’organitzin i es dotin de l’estructura organitzativa que considerin més adequada. Per a facilitar els objectius i tasques de les assemblees, la comissió de dinamització elaborarà, a partir del Pla d’Acció del Secretariat, unes orientacions que estableixin les línies generals d’actuació de les assemblees territorials i que cada AT podrà adaptar i desenvolupar d’acord amb la seva dinàmica i característiques

Enllaços: