Les assemblees territorials i sectorials

Estem fent una xarxa de persones organitzades en assemblees territorials i sectorials, que treballaran interconnectades, amb noves maneres d’entendre, participar i transformar la seva comunitat. Una xarxa de voluntats fermes i ments creatives que faran front i s’adaptaran a qualsevol adversitat que es presenti, fent de Catalunya una nació lliure, justa i avançada.

En el proper número del Notícies trobareu un primer balanç de les Assemblees territorials

 

Assemblees Sectorials:

Catalunya Exterior per la Independència
Autònoms per la Independència
Enginyers per la Independència
Pagesos per la Independència
Juristes per la Independència
Moviment Obrer per la Independència 
Sanitat per la Independència
Immigrants per la Independència
Docents per la Independència
Dones per la Independència

en projecte:
Cristians per la independència
Periodistes per la independència
Arquitectes per la independència
Estudiants per la independència
Joves per la independència
Artistes per la independència